Confidențialitate

Secțiunea 1. Introducere


DECENEI.COM este dedicată protejării confidențialității și caracterului privat al informațiilor care îi sunt încredințate. Ca parte a acestei obligații fundamentale, DECENEI.COM se angajează să protejeze și să utilizeze în mod corespunzător informațiile cu caracter personal (denumite în cele ce urmează „date cu caracter personal”) care au fost colectate atât în format electronic, cât și în format fizic.


Prin prezenta vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și cu privire la drepturile dumneavoastră în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”), cu Legea de punere în aplicare a prevederilor GDPR, precum și cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal cu privire la protecția datelor cu caracter personal.


În general intenția noastră este de a colecta numai datele cu caracter personal oferite voluntar de către clienți, parteneri de afaceri, salariați, potențiali angajați, colaboratori sau vizitatori online ai site-ului nostru, astfel încât să putem furniza servicii, desfășura relațiile contractuale, promova serviciile noastre și pentru a oferi informații despre oportunitățile de angajare.


În plus, pentru a putea furniza serviciile agreate cu clienți sau pentru a ne conforma diferitelor obligații legale, vă informăm că anumite date cu caracter personal ne sunt necesare.


Consultați prezenta politică de confidențialitate (denumite în cele ce urmează „Politica de confidențialitate”) pentru a afla mai multe despre cum colectăm, folosim, partajăm și protejăm datele cu caracter personal pe care le-am obținut.


Secțiunea 2. Temeiul juridic pentru care trebuie să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal


În general, DECENEI.COM colectează numai datele cu caracter personal necesare pentru a vă satisface solicitarea. În cazul în care sunt necesare date cu caracter personal suplimentare opționale, veți fi anunțat în legătură cu această împrejurare la momentul colectării.


Legea ne permite să prelucrăm date cu caracter personal, atât timp cât avem un temei legal pentru a face acest lucru. În consecință, atunci când procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne vom baza pe una dintre următoarele condiții privind prelucrarea:


• Încheierea unui contract: atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru noi în vederea efectuării de demersuri, la cererea dumneavoastră, pentru încheierea unui contract;


• Executarea unui contract: atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg dintr-un contract;


• Obligație legală: atunci când suntem obligați să procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta o obligație legală, precum păstrarea registrelor în scopuri fiscale sau furnizarea de informații către o autoritate publică sau o instituție de aplicare a legii;


• Interese legitime: vom prelucra date cu caracter personal despre dumneavoastră în cazul în care aceasta este în interesul nostru legitim, în decursul desfășurării unei afaceri în conformitate cu dispozițiile legii, pentru a continua derularea acesteia, atât timp cât nu prevalează intereselor dumneavoastră; sau


• Consimțământul dumneavoastră: în anumite cazuri, vă vom solicita permisiunea specifică de a procesa unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal și vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în acest fel numai dacă sunteți de acord să facem acest lucru. Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, contactând DECENEI.COM la adresa de e-mail [email protected]


Exemple privind „interesele legitime” menționate mai sus sunt:


• Oferirea de informații și/sau servicii persoanelor care vizitează site-ul nostru sau oferirea de informații despre oportunitățile de angajare.


• Prevenirea fraudei sau activității infracționale și protejarea sistemelor noastre IT.


• Personalizarea experienței online a persoanelor fizice și îmbunătățirea gradului de utilizare și a eficacității performanței legate de prezența online a DECENEI.COM.


• Îndeplinirea obligațiilor noastre de responsabilitate corporatistă și socială.


• Exercitarea drepturilor noastre fundamentale în UE în temeiul articolelor 16 și 17 din Carta drepturilor fundamentale, inclusiv libertatea noastră de a desfășura o afacere și dreptul de proprietate.


• Pentru menținerea securității locațiilor și personalului DECENEI.COM.


• Pentru desfășurarea procedurilor de management al riscului.


Secțiunea 3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul furnizării de servicii profesionale, activităților de afaceri și relațiilor de muncă


3.1. Categorii de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării


Categoriile de date cu caracter personal care pot fi prelucrate de către DECENEI.COM sunt următoarele:


• Date cu caracter personal de identificare sau de contact, cum ar fi nume, data nașterii, naționalitate, serie și număr carte de identitate, cod numeric personal (CNP sau altul), locul nașterii, fotografie, adresă domiciliu, reședință sau adresa de corespondență, adresa e-mail, număr telefon etc;


• Date cu caracter personal privind pregătirea profesională, cum ar fi certificate/atestate/diplome de studii și/sau de absolvire cursuri de pregătire profesională;


• Date de localizare, cum ar fi date de localizare conexiune la internet la distanță ale utilizatorilor (remote desktop), date de localizare a vehiculului (GPS);


• Date financiare, cum ar fi numărul de cont bancar sau alte detalii pentru plăți, salarii, beneficii, acțiuni etc.;


• Statutul civil sau date cu caracter personal referitoare la familie, cum ar fi numărul copiilor sau al altor persoane aflate în îngrijire;


• Date electronice de identificare, cum ar fi adresa IP, cookies, tehnologii de tip “web beacons”, așa cum este detaliat în cadrul Secțiunii 4 de mai jos;


• Date video sau alt tip de date în legătură cu vizitatorii sediilor DECENEI.COM.


În unele cazuri, datele cu caracter personal pe care le colectăm vor include, de asemenea, categorii speciale de date, precum informații referitoare la diversitate (inclusiv date despre originea rasială și etnică, opiniile politice, convingerile religioase și alte convingeri de natură similară, afilierea la sindicate și date despre viața sexuală și orientarea sexuală) sau date privind sănătatea și date despre infracțiuni presupuse sau dovedite, în fiecare caz în care acest lucru este permis de lege.


Cu privire la categoriile special de date pe care noi le putem prelucra, vă informăm că temeiul juridic pe care ne putem baza este (i) consimțământul dumneavoastră, (ii) obligația legală care ne revine pentru a prelucra astfel de date, sau (iii) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


3.2. Categorii de persoane vizate și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal


Vizitatorii site-ului web – Astfel cum este detaliat în cadrul Secțiunii 4 de mai jos.


• Date de contact parteneri de afaceri


DECENEI.COM colectează și procesează datele cu caracter personal ale potențialilor, actualilor precum și foștilor parteneri de afaceri, precum și date de contact obținute direct de la astfel de persoane vizate sau de la terțe părți, în scopul menținerii, stabilirii și reînnoirii comunicării cu partenerii de afaceri fie în baza (i) consimțământului, fie a (ii) interesului legitim.


• Clienți și persoane vizate asociate cu clienții


DECENEI.COM colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale clienților sau datele cu caracter personal ale reprezentanților, persoanelor de contact, personalului clienților, inclusiv colaboratori, incluzând dar nelimitându-se la următoarele scopuri: (i) furnizarea de servicii profesionale – pentru a încheia, executa și înceta relațiile contractuale; (ii) îndeplinirea formalităților obligatorii de management al riscului – pentru a implementa un proces efectiv de evaluare a riscului global/regional care să monitorizeze și să identifice soluțiile de diminuare a zonelor cheie de risc, pentru a dezvolta o cultură de etică și conformitate care să respecte valorile de bază ale DECENEI.COM, pentru a proteja brandul și reputația DECENEI.COM și pentru a acționa în conformitate cu standardele etice și profesionale așteptate de la un furnizor de servicii profesionale; (iii) pentru furnizarea, în baza consimțământului clienților, de materiale de tip newsletter și/sau alte materiale de marketing – în acest sens DECENEI.COM furnizează periodic contactelor de afaceri materiale newsletter, informații privind serviciile profesionale și produsele DECENEI.COM, evenimentele și activitățile noastre etc.; (iv) pentru respectarea de către DECENEI.COM a obligațiilor impuse de lege și de instituțiile de reglementare aplicabile cum ar fi obligațiile de combatere a spălării banilor și finanțării luptei împotriva terorismului, obligația de a raporta autorităților fiscale; (v) analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicării noastre, inclusiv efectuarea de sondaje privind satisfacția clienților cu privire la serviciile prestate de către DECENEI.COM; (vi) exercitarea sau apărarea drepturilor noastre legale sau respectarea dispozițiilor instanțelor judecătorești. DECENEI.COM colectează date cu caracter personal direct de la clienți sau de la terțe părți care acționează în numele clienților.


Prelucrarea în aceste scopuri se bazează, după caz, pe unul sau mai multe dintre următoarele temeiuri juridice: (i) consimțământul dumneavoastră; (ii) încheierea sau executarea unui contract; (iii) obligația legală care ne revine pentru a prelucra astfel de categorii de date; (iv) interesul nostru legitim sau (v) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


• Furnizori și subcontractanți


DECENEI.COM colectează și prelucrează date cu caracter personal referitoare la furnizorii săi, inclusiv subcontractanți, precum și datele cu caracter personal ale reprezentanților acestora, datele persoanelor de contact, strict în scopul executării relației contractuale.


DECENEI.COM colectează și prelucrează date cu caracter personal ale furnizorilor/subcontractanților în următoarele scopuri: (i) furnizarea de servicii profesionale clienților prin intermediul subcontractanților; (ii) executarea contractului încheiat de către DECENEI.COM cu furnizorii; (iii) îndeplinirea formalităților obligatorii de management al riscului; (iv) pentru furnizarea către furnizori/subcontractanți de materiale de tip newsletter și/sau alte materiale de marketing; (v) exercitarea sau apărarea drepturilor noastre legale sau respectarea dispozițiilor instanțelor judecătorești; (vi) pentru respectarea de către DECENEI.COM a obligațiilor impuse de lege și de instituțiile de reglementare aplicabile.


Prelucrarea în aceste scopuri se bazează, după caz, pe unul sau mai multe dintre următoarele temeiuri juridice: (i) consimțământul dumneavoastră; (ii) încheierea sau executarea unui contract; (iii) obligația legală care ne revine pentru a prelucra astfel de categorii de date; (iv) interesul nostru legitim sau (v) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


• Candidați pentru angajare


DECENEI.COM colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților astfel cum sunt incluse în CV-ul și scrisoarea de intenție transmise către noi, precum și orice alte eventuale informații transmise.


În acest sens, DECENEI.COM prelucrează astfel de date cu caracter personal strict în scopul desfășurării procesului de selecție, recrutare și angajare sau pentru organizarea de internship, în baza consimțământului dumneavoastră.


• Vizitatorii sediilor DECENEI.COM


DECENEI.COM colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor în scopul asigurării securității sediilor, bunurilor și personalului DECENEI.COM. Prelucrarea în aceste scopuri se bazează, după caz, pe unul sau mai multe dintre următoarele temeiuri juridice: (i) obligația legală care ne revine pentru a prelucra astfel de categorii de date sau (ii) interesul nostru legitim.


Secțiunea 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul utilizării site-ului web


4.1. Protecția datelor cu caracter personal pe site-ul nostru web


Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.


4.2. Securitatea și integritatea datelor


DECENEI.COM dispune de politici și proceduri rezonabile de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva pierderilor, utilizării incorecte, modificărilor sau distrugerilor neautorizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse de DECENEI.COM, securitatea nu poate fi garantată în mod absolut împotriva tuturor amenințărilor. În măsura posibilităților noastre, accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este limitat la cei care au nevoie să le cunoască. Persoanele care au acces la datele cu caracter personal sunt obligate să păstreze confidențialitatea acestor informații.


Pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, am luat măsuri tehnice și organizatorice, în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant în conformitate cu standardele tehnicii de actualitate aplicabile.


4.3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal


• Datele furnizate de dumneavoastră


Obținem date cu caracter personal despre dumneavoastră dacă alegeți să le furnizați — de exemplu, pentru a contacta mailboxuri sau pentru a vă înregistra pentru anumite servicii. În unele cazuri, ați furnizat anterior informațiile dumneavoastră cu caracter personal către DECENEI.COM (dacă, de exemplu, sunteți fost angajat). Dacă alegeți să vă înregistrați sau să vă conectați la un site web DECENEI.COM utilizând un serviciu de autentificare unică pentru terțe părți, care vă autentifică identitatea și vă conectează informațiile de conectare de pe rețelele sociale (de exemplu, LinkedIn, Google sau Twitter) cu DECENEI.COM, vom colecta orice informații sau conținut necesar pentru înregistrare sau conectare pe care i-ați permis furnizorului rețelei sociale să le partajeze cu noi, precum numele și adresa dumneavoastră de e-mail. Alte informații pe care le colectăm vor depinde de setările de confidențialitate pe care le-ați stabilit împreună cu furnizorul dumneavoastră de rețele sociale, prin urmare, consultați declarația de confidențialitate sau politica serviciului aplicabil.


Când vă înregistrați sau trimiteți date cu caracter personal către DECENEI.COM, vom folosi aceste informații în modul descris în prezenta Politică de confidențialitate. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt utilizate în alte scopuri, cu excepția cazului în care obținem permisiunea dumneavoastră în acest sens sau în care este altfel prevăzut sau permis de lege sau standardele profesionale. De exemplu, dacă vă înregistrați pe un site web DECENEI.COM și oferiți informații despre preferințele dumneavoastră, vom folosi aceste informații pentru a vă personaliza experiența de utilizator. În cazul în care vă înregistrați sau vă conectați utilizând o autentificare unică pentru terțe părți, vă putem recunoaște ca fiind același utilizator pe toate dispozitivele pe care le utilizați și personaliza experiența dumneavoastră de utilizator pe alte site-uri DECENEI.COM pe care le vizitați. Dacă ne trimiteți un CV pentru a aplica online pentru o funcție în cadrul DECENEI.COM, vom folosi informațiile pe care le furnizați pentru a găsi cele mai potrivite oportunități de angajare disponibile la DECENEI.COM.


În unele cazuri în care v-ați înregistrat pentru anumite servicii, vom păstra temporar adresa dumneavoastră de e-mail până când vom primi confirmarea informațiilor pe care le-ați furnizat prin e-mail (adică trimitem un e-mail la adresa de e-mail furnizată ca parte a înregistrării dumneavoastră pentru a confirma solicitarea unei abonări).


• Colectarea automată a datelor cu caracter personal


În anumite cazuri, DECENEI.COM și furnizorii săi de servicii utilizează cookies, tehnologii de tip “web beacons” și alte tehnologii pentru a colecta automat anumite tipuri de informații atunci când ne vizitați online, precum și prin intermediul e-mailurilor pe care le putem schimba. Colectarea acestor informații ne permite să vă personalizăm experiența online, să îmbunătățim performanța, utilitatea și eficiența prezenței online a DECENEI.COM și să măsuram eficiența activităților noastre de marketing.


• Adrese IP


O adresă IP este un număr acolat computerului dumneavoastră ori de câte ori accesați internetul. Aceasta permite computerelor și serverelor să se recunoască reciproc și să comunice între ele. Adresele IP de la care par să provină vizitatorii vor fi înregistrate pentru securitatea IT și pentru diagnosticarea sistemului. De asemenea, aceste informații vor fi folosite în mod consolidat pentru a efectua analiza trendului și performanței site-ului web.


• Widgeturile și aplicațiile pentru rețelele sociale


Site-urile web DECENEI.COM vor include, de obicei, funcționalități pentru a permite partajarea prin intermediul unor aplicații rețelelor sociale terțe, precum butonul Facebook Like și widget-ul Twitter. Aceste aplicații ale rețelelor sociale vor colecta și vor utiliza informații referitoare la utilizarea site-urilor web DECENEI.COM (a se vedea detaliile privind cookies „Partajare socială” de mai sus). Orice date cu caracter personal pe care le furnizați prin intermediul acestor aplicații ale rețelelor sociale vor fi adesea colectate și utilizate de alți membri ai acelei aplicații de rețea socială și astfel de interacțiuni sunt guvernate de politicile de confidențialitate ale companiilor care furnizează aplicația. Nu avem controlul sau responsabilitatea pentru aceste companii sau folosirea datelor dumneavoastră.


În plus, site-urile DECENEI.COM pot găzdui bloguri, forumuri, externalizării în masă (crowd-sourcing) și alte aplicații sau servicii (denumite în mod colectiv „caracteristicile rețelelor sociale”). Scopul caracteristicilor rețelelor sociale este acela de a facilita partajarea de cunoștințe și conținut. Orice date personale pe care le furnizați pe orice caracteristică de rețea socială DECENEI.COM vor fi în mod obișnuit partajate cu alți utilizatori ai acelei caracteristici de rețea socială (cu excepția cazului în care se prevede altfel la punctul de colectare), asupra cărora de multe ori avem un control limitat sau nu avem niciun control.


• Copii


DECENEI.COM înțelege importanța protejării caracterului confidențial al datelor cu caracter personal referitoare la copii, în special într-un mediu online. Website-ul nostru nu este conceput intenționat pentru copii și nici nu se adresează direct copiilor sub vârsta de 18 ani. Politica noastră este ca niciodată să nu colectăm sau să păstrăm în mod deliberat informații despre vreo persoană sub vârsta de 18 ani, exceptând situația în care acest lucru face parte dintr-un angajament de a furniza servicii profesionale.


• Opțiuni


În general, nu vi se cere să furnizați date cu caracter personal către DECENEI.COM, dar vă vom cere să furnizați anumite date cu caracter personal pentru a primi informații suplimentare despre serviciile și evenimentele noastre. De asemenea, DECENEI.COM va solicita permisiunea dumneavoastră pentru anumite utilizări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal și puteți accepta sau refuza aceste utilizări. Dacă vă înscrieți pentru anumite servicii sau comunicări, precum un buletin informativ electronic, vă veți putea dezabona în orice moment urmând instrucțiunile incluse în fiecare comunicare. Dacă decideți să vă dezabonați de la un serviciu sau o comunicare, vom încerca să eliminăm cu promptitudine informațiile dumneavoastră, deși este posibil să solicităm informații suplimentare înainte de a vă putea procesa solicitarea.


• Link-uri către alte site-uri


Dorim să vă informăm că site-urile web DECENEI.COM vor conține de obicei linkuri către alte site-uri, inclusiv site-uri întreținute de alte firme membre DECENEI.COM care nu sunt guvernate de această Politică de confidențialitate, ci de alte declarații de confidențialitate care ar putea fi diferite adesea. Recomandăm utilizatorilor să analizeze politica de confidențialitate a fiecărui site web vizitat înainte de a dezvălui date personale.


Toate activitățile de prelucrare menționate în această secțiune sunt încheiate, după caz, pe baza unuia sau mai multora dintre următoarele temeiuri juridice: (i) consimțământul dumneavoastră, (ii) încheierea sau executarea contractului, (iii) obligația legală, (iv) interesul nostru legitim, (v) prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Înregistrându-vă pe orice site web DECENEI.COM și apoi navigând la un alt site web DECENEI.COM în timp ce sunteți conectați, sunteți de acord cu utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Politica de confidențialitate a site-ului web DECENEI.COM pe care îl vizitați.


Secțiunea 5. Partajarea și transferul de date cu caracter personal


5.1. Transferul în cadrul rețelei de firme DECENEI.COM


Partajăm date cu caracter personal despre dumneavoastră cu alte firme membre ale rețelei DECENEI.COM ca parte a angajamentelor internaționale și cu DECENEI.COM International și alte firme membre în cazul în care este necesar sau de dorit pentru a ne îndeplini obligațiile legale și de reglementare în întreaga lume. Alte părți ale rețelei DECENEI.COM sunt de asemenea utilizate pentru a ne furniza și a vă furniza servicii, precum găzduirea și susținerea aplicațiilor informatice, furnizarea anumitor forme de asigurare pentru firmele membre și clienții lor, efectuarea verificărilor privind conflictele legate de clienți și a verificărilor privind spălarea banilor, asistența clienților privind serviciile contractate și în alt mod, după cum este necesar, pentru a asigura continuitatea activității DECENEI.COM.


5.2. Transferuri către terți


Nu partajăm date cu caracter personal cu terțe părți, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru nevoile noastre legitime profesionale și operaționale, pentru a vă îndeplini cerințele și/sau după cum este cerut sau permis de legi sau standardele profesionale.. 


DECENEI.COM nu va transfera datele cu caracter personal pe care le furnizați unor terțe părți pentru propria lor utilizare directă în scopuri de marketing. Toate activitățile de prelucrare menționate în această secțiune sunt încheiate, după caz, pe baza unuia sau mai multora dintre următoarele temeiuri juridice: (i) consimțământul dumneavoastră, (ii) intrarea sau executarea contractului, (iii) obligația legală, (iv) interesul nostru legitim, (v) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


Secțiunea 6. Drepturile dumneavoastră


Dacă DECENEI.COM prelucrează date cu caracter personal despre dumneavoastră, aveți următoarele drepturi:


• Informare: aveți dreptul de a fi informat cu privire la operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de DECENEI.COM.


• Acces: aveți dreptul de a accesa aceste date. Aceasta se numește uneori "Solicitare de Acces a Persoanei Vizate". Dacă suntem de acord că suntem obligați să vă furnizăm date cu caracter personal, vă vom furniza gratuit. Înainte de a vă furniza date cu caracter personal, vă putem solicita o dovadă a identității și informații suficiente despre interacțiunile dumneavoastră cu noi, astfel încât să putem găsi datele dvs. personale


• Rectificare: În cazul în care informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să corectăm orice inexactitate în datele cu caracter personal. -  


o Ștergere: aveți dreptul să solicitați din partea DECENEI.COM, fără întârzieri nejustificate, să vă șteargă datele cu caracter personal în următoarele situații:


o Datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către DECENEI.COM;


o Vă retrageți consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea datelor cu caracter personal;


o vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal pe baza unor interese legitime și nu există motive legale întemeiate pentru prelucrare;


o Vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal bazate pe scopuri de marketing direct, care include profilarea în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct;


o Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;


o Datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală care leagă DECENEI.COM.


• Restricționarea prelucrării: aveți dreptul să solicitați DECENEI.COM să restricționeze prelucrarea în cazul în care se aplică una dintre următoarele: 


o Acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal este contestată de dumneavoastră, pentru o perioadă care să permită DECENEI.COM să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;


o Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dumneavoastră cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora;


o DECENEI.COM nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar datele sunt solicitate de dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;


o Vă opuneți prelucrării bazate pe interese legitime, prelucrarea fiind restricționată pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale DECENEI.COM prevalează intereselor dumneavoastră legitime.


• Portabilitate: aveți dreptul de a primi din partea DECENEI.COM datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat către DECENEI.COM, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Aveți acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.


• Opoziție: aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dumneavoastră, prelucrării bazate pe interesele legitime ale DECENEI.COM. DECENEI.COM nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


• Automatizarea procesului decizional individual, inclusiv profilarea: aveți dreptul să nu fiți supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.


• Depunere plângere: aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă responsabilă de protejarea datelor personale, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


Puteți face o cerere sau puteți exercita aceste drepturi contactând DECENEI.COM la adresa de e-mail , urmând să depunem toate eforturile rezonabile și practice pentru a ne conforma solicitării dumneavoastră, atâta timp cât aceasta este în concordanță cu legislația aplicabilă și standardele profesionale.


Secțiunea 7. Perioada de retenție


DECENEI.COM a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Astfel, vom păstra dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Politicii privind Retenția Datelor aplicabilă la nivelul DECENEI.COM.


Cu toate acestea, vom înceta să prelucrăm oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal, atâta timp cât nu mai sunt necesare pentru scopurile stabilite sau când vă retrageți consimțământul, acesta fiind temeiul juridic al prelucrării și (i) nu există motive legitime imperioase pentru ca firma DECENEI.COM să continue o prelucrare care să prevaleze intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) dacă datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


Secțiunea 8. Modificări la această Politică de confidențialitate


DECENEI.COM poate modifica din când în când această Politică de confidențialitate pentru a reflecta practicile actuale de confidențialitate. Când facem modificări la această Politică de confidențialitate, vom revizui data "actualizată" din partea de sus a acestei pagini. Orice modificări aduse prelucrării datelor personale descrise în această Politică de confidențialitate care vă afectează vă vor fi comunicate printr-un intermediu adecvat, în funcție de modul în care comunicăm în mod obișnuit cu dumneavoastră.


Secțiunea 9. Întrebări și punerea în aplicare


DECENEI.COM se angajează să protejeze confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la administrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la [email protected] De asemenea, puteți utiliza această adresă pentru a comunica toate preocupările dumneavoastră cu privire la respectarea Politicii noastre de confidențialitate.


Vom confirma e-mailul dumneavoastră în termen de [14] zile și vom încerca să vă rezolvăm preocuparea în termen de o lună de la primire. În cazul în care chestiunea este complexă sau avem un mare număr de reclamații, vă vom anunța că reclamația va dura mai mult de o lună pentru a rezolva problema și vom încerca să vă rezolvăm problema în termen de trei luni de la notificarea preocupării. Putem accepta reclamația dumneavoastră (și, în acest caz, vom implementa una din măsurile stabilite în secțiunea "Drepturile Dumneavoastră" de mai sus), sau vă putem respinge preocuparea din motive legitime. De asemenea, puteți depune o plângere la Autoritatea locală de protecție a datelor la următoarele date de contact:


Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresă: Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1

Cod Poștal 010336, București, România

Email: [email protected],

Telefon: +40.318.059.211

Pagină web: http://www.dataprotection.ro/index.jsp?page=contact&lang=en